Resultater

FCI på vej med digitaliseringsroadmap til SMV’er i Clean Tech sektoren

Ifølge den Europæiske Kommission (2016), rangerer Tyskland og Danmark begge blandt de 10 mest digitaliserede økonomier i Europa. Tyskland og Danmark har mange ligheder når det gælder digitalisering. Begge lande kan karakteriseres som avanceret på netop det område – med en moderne digital infrastruktur, et højt niveau af IT faglighed. Samtidig er virksomhederne gode til at implementere informations og kommunikationsteknologier (ikt’er) med det formål, at digitalisere og automatisere en række funktioner og processer i f.eks. administration, indkøb, lagerstyring og økonomistyring.

Men på trods af den fremtrædende rolle, er vi stadig kun i begyndelsen af den næste bølge af digitaliseringen. Den næste bølge vil vise et øget fokus på hvordan virksomhederne kan opdage, udvikle, implementere og integrere nye teknologier i deres virksomheder med henblik på at skabe mere værdi for kunder og øvrige interessenter.

Virksomheder i clean energy sektoren er bevidste om de markedsmuligheder der er i udviklingen af nye og forbedrede digitale produktionsprocesser og produkter, og er ivrige efter at transformere deres forretninger til at være mere digitale. De mangler dog viden, incitament (push) og roadmap (vejledning) i at gå fra analog til digital.

Den kommende rapport vil forsøge at belyse digitalisering og hvordan digitalisering kan skabe værdi for små og mellemstore virksomheder. Derudover vil rapporten tjene som et roadmap til hvilke attributter og faktorer man bør være opmærksom på, når man er på udkig efter et system der kan logge, sende og analysere data. Til sidst vil rapporten forsøge at perspektivere teknologi som et værdiskabende element i en virksomhed, med fokus på hvordan vi kan tænke innovation ind i produkter, services, forretningsgange, osv. ud fra et teknologisk perspektiv.