Lokal energiforsyning

På vej mod en bæredygtig energiforsyning

Projektet FURGY CLEAN Innovation udvikler lokale koncepter for bæredygtig energiforsyning i en dansk og en tysk kommune.

Case: Maugstrup

Maugstrup er en landsby i Haderslev Kommune med 200 indbyggere beliggende syv kilometer nord for Vojens og elleve kilometer vest for Haderslev by.

Maugstrup er en område 4 landsby (også kaldet olielandsby) uden for kollektiv varmeforsyning med det nærmeste naturgasområde i Jegerup øst, Sommersted i nord og fjernvarme i Vojens og Haderslev. Maugstrup er også kendetegnet ved at husstandene er lokaliseret i et relativt lille område på 0,25 km2 centreret om Maugstrup Kirke.

På papiret er Maugstrup med andre ord en interessant landsby at tage udgangspunkt i, fordi:

 • Maugstrup er uden for kollektiv varme og beboerne har et reelt valg ift. varmeforsyningskilde
 • 200 indbyggere med 75-100 huse
 • Relativ høj husstandsdensitet
 • Aktivt foreningsliv med øje for udviklingsbehov af lokalområdet

Proces

I en varighed af 6-12 måneder vil vi forestå:

 • Desk research om Maugstrup, herunder dialog med beboerforening om tidligere visioner, planer, initiativer i lokalområdet vedr. grønne varmeløsninger
 • Vurdering af løsningsrum for grøn landsbyvarme (individuel kontra kollektiv varme)
 • Invitation til beboermøde om grøn varme i Maugstrup, postomdelt til alle husstande, gerne i samarbejde med den lokale beboerforening og Haderslev Kommune
 • Afholdelse af beboermøde om erfaringerne fra andre landsbysamfund samt præsentation af løsningsrum og diskussion af vision for grøn varme i Maugstrup
 • Indhentning data fra offentlige register valideret af stikprøver ad data fra enkelte beboer/husstande
 • Udarbejdelse af lokal varmeplan med as-is og to-be scenarier (løsning, teknologi og økonomi) afhængig af løsningsrum og vision
 • Præsentation af udviklingsplan på beboermøde og præsentation af løsninger/teknologier. Evt. som led i en studietur til eks. Føns Nærvarme.
 • Afrapportering af udviklingsplan til beboerforening (og Haderslev Kommune).

Forventede resultater

 • Udviklingsplan for grøn landsbyvarme i Maugstrup
 • Aktivering af Maugstrups indbyggere i den grønne omstilling
 • En replikérbar metode som kan anvendes i øvrige landsbyer i kommunen