Visionære energikoncepter

Vend globale udfordringer til lokale fordele

Den stigende efterspørgsel efter råvarer har det seneste årti presset energipriserne op på et historisk højt niveau og sideløbende med denne udvikling er virksomhedernes evne til at udnytte energi effektivt blevet et centralt konkurrenceparameter.

Ved at løse disse udfordringer kan virksomheder styrkes igennem en større grad af forsyningssikkerhed, en mere effektiv anvendelse af energien samt muligheden for at finde løsninger, der bedst og billigst kan findes i samarbejde med andre. Symbioser er med andre ord et økosystem af cirkulær økonomi, hvor en virksomheds restfraktion bruges som en anden virksomheds ressource i et lukket kredsløb. På den måde kan man gøre globale udfordringer til lokale fordele.

Ved at løse disse udfordringer kan virksomheder styrkes igennem en større grad af forsyningssikkerhed, en mere effektiv anvendelse af energien samt muligheden for at finde løsninger, der bedst og billigst kan findes i samarbejde med andre.

Vi hjælper med at:

  • Identificere nye geografiske områder med potentiale for industriel energisymbiose
  • Understøtte tekniske analyser og business cases
  • Facilitere dialogen mellem symbiose-virksomheder og offentlige myndigheder
  • Hjælper virksomheder med at udnytte overskudsenergi i mikro-symbioser
  • Finde den nødvendige finansiering til symbioseprojekter