Grænseoverskridende forum for energieffektivitet

Energibesparelser er ofte en nem og billig måde at reducere omkostninger på

Der er mange grunde til at arbejde med energieffektivitet i virksomheder. Energipriserne er høje, og energi er et oplagt sted at spare omkostninger.

En systematisk indsats vil afdække nye muligheder for at reducere udgifterne til energi og medarbejderne vil også opnå værdifuld viden om, hvordan de kan effektivisere produktionen og andre dele af driften. Erfaringerne viser, at vedblivende arbejde med energieffektivitet eller endda indførelse af energiledelse giver besparelser på 15-30 pct. af det samlede energiforbrug.

I dag findes flere fora for energieffektivitet i virksomheder på begge side af grænsen. Fælles for dem er at de er begrænset i geografi og brancher. Det reducerer i sig selv virksomhedernes netværk til andre og muligheden for tilførsel af viden og erfaringsudveksling med virksomheder fra helt andre brancher.

Vi vil etablere et grænseoverskridende forum for energieffektivitet, hvor danske og tyske virksomheder kan benchmarke sig med hinanden, vidensprede best practise og får mulighed for at udvikle og dele ideer, metoder og viden om optimering af arbejdsgange.

Vi hjælper med at:

  • Videndeling og erfaringsudvikling om energieffektivitet i virksomheder
  • Sprede viden om best practise
  • Understøtte metodekendskab om energiledelse
  • Høste lavhængende frugter ved at anvise til nye teknologier og løsninger
  • Identificere fælles udfordringer på tværs af grænsen for at anspore innovation