Resultater

Ny viden om landskabet for industriel elektronik

Ny analyse viser at Industriel elektronik er en betydelig erhvervsmæssige styrkeposition i den dansk-tyske grænseregion. Vækstpotentialerne er store, men analysens resultater viser også nogle barrierer for væksten.

Industriel elektronik er en betydningsfuld branche i Danmark, Schleswig-Holstein og Ham- borg med mange beskæftigede, virksomheder, der leverer høj værditilvækst og som er eksportintensive. I 2014 var der samlet set ca. 82.400 beskæftigede i de ca. 2.800 virksomheder inden for branchen industriel elektronik i Danmark og de to nordtyske delstater. Deraf knap ca. 44.200 beskæftigede i Danmark og ca. 38.200 i Schleswig-Holstein og Hamborg.

Industriel elektronik kan således betegnes som en stærk dansk-tysk kompetenceklynge. Særligt ser der ud til i Sønderborgområdet inkl. Als og Gråsten at være en koncentration af stærkt præsterende virksomheder inden for industriel elektronik med mange beskæftigede, der deler et lokalt arbejdsmarked og kompetencebehov.

Der er stort vækstpotentiale inden for industriel elektronik bl.a. pga. elektrificeringen af samfundet. Forskere, eksperter såvel som virksomheder inden for branchen industriel elektronik har da også generelt positive forventninger til vækst og forretningsudvikling de kommende år.

Industriel elektronik er en F&U intensiv branche, hvor størstedelen af virksomhederne investerer og arbejder systematisk i F&U og innovation Analysen viser dog, at for en stor andel af virksomhederne, matches deres behov for viden og forskning ikke i tilstrækkelig grad af de lokale/regionale videns- og forskningsinstitutioner. Dette gælder især inden for fagområderne reguleringsteknik, effektelektronik og elektrisk konvertering, kommunikation og kommunikationsprotokoller samt indlejrede systemer (embedded systems).

Analysen viser også at der er stor efterspørgsel på elektronikingeniører på trods af, at der findes flere relevante ingeniøruddannelser inden for elektronik i grænseregionen. Der synes derfor potentiale for at uddanne endnu flere ingeniører i elektronik.

Derfor er virksomhederne også positive over for den foreslåede tilrettelæggelse af de tre nye SDU ingeniøruddannelser i elektronik i Sønderborg og det tiltænkte indhold i de to uddannelser.

Analysen har ydermere identificeret en række områder, hvor der med fordel kan sættes ind med konkrete initiativer for at understøtte en positiv udvikling i klyngen inden for industriel elektronik i Danmark og Nordtyskland: Følgende områder er relevante at understøtte:

  1. Adgang til testfaciliteter og laboratorier.
  2. Adgang til relevant arbejdskraft – særligt ingeniører.
  3. Samarbejde mellem virksomheder (SMV’er) og videninstitutioner.
  4. Samarbejde mellem virksomheder.
  5. Samarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse.

Analysen er udarbejdet af Oxford Research og skal medvirke til at afdække branchens udvikling og branchens vækstrettede udviklingsbehov og bidrage til at rammesætte fremtidige forsknings- og innovationsindsatser i klyngen for industriel elektronik.

Læs hele rapporten