Innovation Boost-Din innovationsrejse

Realisér din virksomheds innovationspotentiale

Innovation vinder mere og mere indpas i erhvervslivet og i løbet af de seneste år synes der accept af at innovation er centralt placeret for at bibeholde virksomheders konkurrenceevne bl.a. over for lavtlønsøkonomier.

Pris; et sekundær konkurrenceparameter
Det er evident at virksomheder i Danmark og Tyskland ikke alene kan konkurrere på laveste pris, men derimod må rette blikket mod differentieringsstrategier med øget fokus på kvalitet, funktionalitet, kundetilpasning, service mv.

Arbejdet med innovation evner at identificere, operationalisere og implementere sådanne differentieringsstrategier. I takt med innovationsbegrebet udbredes, er der også opstået tvivl om hvad innovation egentlig er.

Det svære innovationsbegreb
Lad os være ærlige. Der findes et utal af definitioner i den videnskabelige litteratur og måske endnu flere tilgange i virksomhedspraksis. I FURGY CLEAN Innovation er vi optaget af en pragmatisk tilgang til innovation, hvor innovationsarbejdet tager udgangspunkt i hver enkelt virksomheds situation og i hvilke markeder virksomheden ser sig selv i inden for 2-5 år.

Vi definerer innovation som det arbejde virksomheden gør, som er nyt, nyttigt og viser sig nyttiggjort. Bemærk at innovation er retrospektivt. Det er først når innovationen er nyttiggjort og succesfuld implementeret at der er tale om egentlig innovation, altså en værdiskabelse.

Innovationsrejsen
Vi betragter innovation, som en rejse. Innovationsrejsen skal nøjsom planlægges ud fra forudsætninger, rejselyst og attraktioner; der skal afsættes tid og ressourcer til at hele rejsen kan opleves og indtryk kan fordøjes; og rejsen skal bemandes af en rejseleder, som forstår at navigere i omskiftelig miljø, og som kan reproducere rejsen i nyt land.

Vi har udviklet en proces, som understøtter virksomhedernes innovationsrejse og udarbejdet en rejsebog med praksisnære værktøjer til arbejdet med innovation. Vi kalder det en innovationsbillet, som giver adgang til innovationsrejsen.

Processen er opdelt i 5 faser. Vi hjælper virksomheder med at identificere 1) muligheder og udfordringer og adresserer det med 2) udvikling af nye ideer. Ideerne er udtryk for et nyt værditilbud for såvel nye som eksisterende kunder, men kræves 3) konceptualiseret til et salgsbar løsning. Vi træner og hjælper virksomheden i 4) kontinuerligt at arbejde med innovation, således at processen kan gentages for nye muligheder/udfordringer og nye ideer/værditilbud. Vi bistår med hjælp til at 5) afsøge finansieringsmuligheder og partnerskaber, så din virksomheds innovationspotentiale får flyvehøjde, og dermed kan realiseres.

Book din innovationsbillet
Vores innovationsrejse har afgang alle ugens dage. Check-in sker via vores Ticket-for-din-innovationsrejse. Vi hjælper og har hjulpet mere end 15 virksomheder i Danmark og Tyskland.

Book din innovationsbillet og begynd din innovationsrejse, som vil differentierer dig og give din virksomhed nye øjne på fremtiden.

God innovationsrejse.

furgy-clean-boarding-pass-08-2016-dk-vs-webauflosung