Grænseoverskridene Clean Energy Innovation

Samarbejde fremmer den samfundsmæssige produktivitet

Tidligere analyser og erfaringer viser at samarbejder imellem virksomheder og mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige instituioner fremmer samfundets produktivitet og virksomhedernes træfsikkerhed i deres arbejde med innovation; udvikling af ny teknologi, nye produkter, processer og services og nye måder at tilgå markeder.

Hidtil har arbejdet med innovation i det dansk-tyske grænseområde opereret relativt autonomt. I dag ser mange små og mellemstore virksomheder grænsen som en barriere centreret om sprog- og kulturforskelle. Grænseområdet har et fælles udgangspunkt, men samtidig nogle forskelle. Forskellene skal vi udnytte og bruge dem til at vise vej til nye kunder, underleverandører og partnerskaber

Vi understøtter virksomheder med at arbejde effektivt med innovation og overskueliggør innovationsmekanismer i virksomhedens egen innovationsproces såvel i innovationssamarbejder med andre. Vi hjælper virksomheder med at kvalificere ideer, tilføre ny viden og finder finansieringen til virksomhedernes innovationsprojekter

Vi hjælper med at:

  • Aktivere innovationspotentialet og kvalificere nye ideer til innovation
  • Give adgang til nye kunder, leverandører og partnerskaber på begge sider af grænsen
  • Videnoverførsel gennem akademiske medarbejdere
  • Finde den nødvendige finansiering til innovation
  • Etablere nye test- og demonstrationsfaciliteter tilgængelig for både danske og tyske virksomheder