Industrial Symbiosis Conference

08.11.2016: Symbiose konference i Kalundborg

FURGY CLEAN Innovation afholdte den 8 nov. 2016 en konference om symbiosepotentialer i Interreg 5a programregionen med indspark fra etablerede symbioser fra hele Norden.

Mere en 50 deltagere fik indblik i industrisymbiose og gevinsterne ved symbioser, som både kan tælles i energibesparelser, optimal ressourceanvendelse og økonomi. Konferencen blev afholdt af Kalundborg Forsyning i samarbejde med FURGY CLEAN Innovation og CLEAN.

Som start blev Kalundborg symbiosen præsenteret. Grundtanken af en symbiose er, at materialstrømme som er affald for den ene virksomhed, kan bruges i en process af en anden. Således kan ressourcer blive brugt mere effektiv. Herunder blev den historiske udvikling for symbiosen og fremtidige planer for at udvide symbiosen fremvist. Den anerkendte symbioseforsker Jukka Teräs fra Nordregio i  Stockholm gav et overblik over symbioser i de nordiske lande. Jukka fremhævende også, at definitionen for symbioser ikke er særlig klar og at der tit opstår forvirring mellem cirkulær økonomi, genbrug/ genanvendelse og egentlige symbioser.

Deltagerne blev herefter opdelt i i alt 5 seminarspor med det formål at indføre deltagerne dybere ind i konkrete symbioseeksempler og metoder til kortlægning af symbioser.

På konferencen blev der præsenteret konkrete eksempler på symbioser, og et centralt diskussionsemne var, hvordan et symbiosepotentiale identificeres, kvalificeres, og ikke mindst etableres. En af konklusionerne fra dagen, var at der findes intet quick fix i forhold til etablering af symbioser og heller ikke en one-size-fits-all model for initiering af symbiose samarbejder.

Det står klart, at arbejdet med at spotte symbiosepotentialer i FURGY CLEAN Innovation er unikt, fordi indsatsen tager udgangspunkt i et bestemt områdes forudsætninger for symbioser, eksempelvis ved analyse af erhvervsstruktur, input/output analyser af potentielle symbiosevirksomheder og vurdering af komplementære ressourceflow. Det gøre sig både gældende for symbiosekortlægningen i Nyborg Øst og Vejle Nord samt Flensborg og Kiel. Alle cases blev præsenteret til konferencens deltagere.

Der har både lige efter konferencen og senere været mange positive tilbagemeldinger omkring konferencen, som virkelig fik sat fokus på Industriel Symbiose – og hvad der skal til for at få gang i udviklingen. Evalueringen af konferencen viste en meget stor tilfredshed. For eksempel anførte 90% af deltagerne, at de havde fået ny viden på konferencen og 95 % at de havde fået nye kontakter. Desuden havde hver 4 deltager fået mere end 6 nye kontakter på konferencen. Deltagerne var ligeledes meget glade for det faglige indhold i de seminarer af 1 ½ time, der var en del af konferencen.

Præsentationer fra dagen

 • Hvorfor har Kalundborg Industrial Symbiosis været så succesfuld?
  Michael Hallgreen, Director and Senior Vice President, Novo Nordisk & Chair of the Kalundborg Symbiosis Association
  download  Keynote 1
 • Hvad bruges for industrial symbiosis i skandinavien?
  Jukka Teräs, Ph.D. MBA. Senior Research Fellow, Nordregio, Stockholm
  download  Keynote 2
 • Potentialet af industrial symbiosis i Slesvig-Holsten
  Björn Meyer, Project Manager, IHK Flensburg, Germany
  download  Seminar 1
 • Nordic Symbiosis Parks – overblik og kommentar
  Jukka Teräs, Senior Research Fellow, Nordregio, Stockholm, Sweden
  download  Semninar 2
 • Redskaber og proces: Hvordan starter du dien egen symbiose
  Lisbeth Randers, Head of Symbiosis Center Denmark
  download  Seminar 3
 • Nyborg, den nyeste symbiose af Interreg 5A regionen
  Christian Boysen, Senior Project Manager, CLEAN
  download  Seminar 4
 • Hvorfor ikke flere symbioser? Erfaringer fra National Industrial Symbiosis Task Force
  Erik C. Wormslev, Director-Innovation, NIRAS
  download  Seminar 5

Billeder fra dagen