1st Advisory Board

Grænseregionen – et økonomisk samarbejdsområde

Den 20. september 2017 fandt FCIs første Advisory Board by Invitation i Alsion, Sønderborg sted. Mødet havde Fokus på et stærkere samarbejde imellem projektet of andre organisationer i Slesvig-Holsten og Syddanmark. Både direktøren af CLEAN, Carsten Orth Gaarn-Larsen og Ulrich Spitzer, suppl. direktør af IHK Flensborg, tydeliggjorde i begyndelsen, at grænseregionen er et økonomisch samarbejdsområde.

På begge sider af grænsen er der særlig fokus på innovationer indenfor clean energy sektoren. Derfor var mødets formål at diskutere FCIs rolle for at bygge bro imellem organisationer fra de to lande. Alle deltagere var enig i, at mødet var det første af flere møder og understøttede projektets visioner angående et grænseoverskridende cluster. I det næste halve år skal der være det næste måde, hvor der i stedet for administrative repræsentanter inviteres repræsentanter fra branchen.