Aktuelt

Nyheder fra projektet

Retningslinje for analyse og fortolkning af patentdata
Patenter er ikke kun en måde at sikre din egen viden, men også at generere ny viden. For at kunne bruge et sådant vidensværktøj har vi lavet en retningslinje for patentanalysen i projektet FURGY. Har vi vækket din interesse? Læs mere.

Teknologifremsyn med vores „Foresight Guide“
Virksomheder og hele brancher kan blive truet af nye innovationer og yderst innovative virksomheder. En aktiv teknologi fremsyn vil gøre det muligt at identificere vigtige teknologier og tendenser i god tid. For at lære mere om emnet, klik her.

RegioStars Awards 2018: FURGY CLEAN nomineret
Furgy Clean Innovation blev nomineret til RegioStars Awards 2018 i kategorien “Supporting smart industrial transition”. RegioStars er kendt for originale og innovative projekter, som også kan være interessante og inspirerende for andre regioner og projekter.

På vej mod strategisk grænseoverskridende samarbejde – og et nyt dansk-tysk projekt!

Den grønne omstilling er over os, og flere og flere regeringer, meningsdannere og virksomhedsledere anerkender behovet for en bæredygtig udvikling. Både Danmark og Tyskland har den grønne omstilling højt på dagsordenen, eks. med samme målsætning om at blive uafhængige af fossile brændstoffer i 2050. Omstillingen er allerede godt i gang, men meget skal gøres endnu for at realisere den grønne omstilling i begge lande. Samtidig udgør den grønne omstilling også et stort, globalt markedspotentiale, som cleantech virksomheder kan kapitalisere på i markeder inden for energi- og miljøteknologi med store vækstrater, primært med eksport for øje. Det er netop det et grænseoverskridende samarbejde er med til at fremme.

Danmark og Tyskland har som lande mange forskelligheder (geografisk udbredelse, befolkningstal, økonomiske råderum mv.), men alligevel er der fællestræk og sammenlignelige forudsætninger for landenes vej mod den grønne omstilling:

  • Ingen af landene har særlig gunstig adgang til geotermisk energi eller vandkraftressourcer fra naturens side (som ses i f.eks. Island og Norge), så energien skal produceres på anden vis.
  • Store og stigende andele af fluktuerende energi fra vind og sol fylder mere og mere i landenes energiinfrastrukturer.
  • Traditioner for industriel affaldssortering og genanvendelse af byggeaffald.
  • Affaldsforbrænding på kraftvarmeværker med udnyttelse af overskudsvarmen til fjernvarme,
  • Atomkraft er fra politisk side fravalgt (udfaset senest i 2022 i Tyskland).
  • Stor og spirende cleantech branche, blot for at nævne nogle få.

Målet med det dansk-tyske projekt FURGY CLEAN Innovation er at danne strategiske samarbejder over grænsen mellem danske og tyske virksomheder, således at grænseregionens virksomheder kan bibeholde deres førerposition inden for bl.a. energiteknologier og industriel produktion. FURGY CLEAN Innovation har bl.a. taget initiativ til at lægge grundstenen til en vedvarende grænseoverskridende klyngemekanisme inden for energiområdet, som skal understøtte de dansk-tyske samarbejdsrelationer, innovationssamarbejder og samhandel.

Vi vil gerne accelerere samarbejdet yderligere, så grænseregionen kan udnytte sit fulde innovationspotentiale og kapitalisere på den grønne omstilling. Vi vil i resten af 2018 lægge os i selen for at udvikle et nyt grænseoverskridende projekt, som står på skuldrene af samarbejdsstrukturerne og klyngemekanismerne i grænseområdet. Projektet skal yde støtte til konkrete innovationssamarbejder mellem danske og tyske virksomheder og videninstitutioner. Med andre ord, arbejder vi for at få EU-millioner ud at arbejde i virksomhederne for at støtte disses innovation og produktudvikling af nye cleantech teknologier. Det er det vi skal leve af i fremtiden.

 

Ny energymap

Vores interaktive kort er lavet om: www.energymap-nord.de

 

Symbiose potentiale

Offentliggørelsen af bachelorarbejdet “Industriel symbiose – Identifikation af potentialer og udvikling af strategier i programregionen”.