Nye Clean Energy Teknologier

Virksomheder drager nytte af at have teknologisk udsyn

Teknologiudvikling og lancering af nye produkter og services sker i dag i en hastighed, som ikke er set tidligere.

Virksomheder og endda hele brancher kan blive forstyrret af nye innovative virksomheder så hurtigt at det ikke opdages før det er for sent. Virksomheder kan med fordel gøre brug af teknologisk udsyn, så nye teknologier og trends kan opdages og udnyttes i tide før andre virksomheder erobre markedsandele.

Teknologisk udsyn handler om at indsamle og analysere informationer om markeder, konkurrenter og teknologier, som beslutningsstøtte til ledelsen og til brug for strategiske valg og virksomhedernes arbejde med innovation. Det handler om at forstyrre sig selv, inden andre gør det. Hidtil har viden om nye teknologier og trends hovedsagligt været forbeholdt større virksomheder med de nødvendige materielle og menneskelige ressourcer.

Vi hjælper SMV’er med at få viden om nye teknologier og trends inden for Clean Energy og vi understøtter virksomhederne i at forholde sig til teknologiske forandringer. Vi hjælper virksomhederne med at bruge teknologisk udsyn til at arbejde med innovation og integrere fremtidens teknologi i nye produkter, processer, services og nye måder at tilgå markeder.

Vi hjælper med at:

  • Sprede viden om nye teknologier og trends
  • Monitorere nye patenter i hele verden inden for Clean Energy
  • Evaluerer nye innovative ideer i forhold til patentlitteraturen
  • Analysere information om markeder, konkurrenter og teknologierUdbrede virksomhedernes brug af teknologisk fremsyn