Digitalisering

Teknologiens hastige udvikling sætter nye dagsordener blandt mange industrier og udfordrer den måde virksomheder hidtil har drevet forretning på. I energisektoren, særligt med fokus på clean energy, er digitalisering i høj grad på dagsordenen og udviklingen i fuld gang med at forandre branchen fundamentalt.

Ny rapport om digitaliseringen

Denne rapport introducerer nogle udvalgte digitale trends, og præsenterer nogle perspektiver der kan være med til at inspirer digitalisering blandt små og mellemstore virksomhede inden for sektoren. Rapporten kommer blandt andet ind på hvad man som virksomhed kan gøre for at komme i gang med en digital transformation, derudover kommer den ind på hvordan sensor teknologi og data kan danne grundlag for nye forretningsmuligheder.

Hovedpointer:

 • Digital omstilling er en nødvendighed for at sikreDeckblatt_DIGI
  virksomhedernes konkurrenceevne. De som formår
  at omfavne og reagere på den teknologiske
  udvikling, vil have den konkurrencemæssige fordel i
  fremtiden.
 • Sensor teknologi can indbringe data og indsigter på
  drift og kundeadfærd, som på anden måde er
  omfattende, omkostningstunge eller utilgængelige at
  få fat i.
 • Data er ved at blive en mere dyrebar resurse en f.eks.
  olie. Data kan være en yderst lukrativ vare, som kan
  omsættes til værdiskabende services.
 • At generere, omsamle og analysere data fra sensor
  teknologi, kan skabe nye forretnings- og
  indtjeningsmuligheder.

 

Rapporten er udgivet på engelsk, et dansk resume findes på side 9.

Derudover findes forskellige trends i vores trend-database.

For henvendelser omkring rapporten, kontakt Raymond O. Christiansen fra UdviklingsRåd Sønderjylland, roc@soenderjylland.dk