Trend database

Et blik ud i fremtiden og beslutninger om hvilke teknologier og trends man vil satse på, kann afgøre en virksomheds succes eller tab. Med hjælp af de rigtige informationer og trendprognoser kan virksomheder allerede idag vælge det rigtige spor. I dette sammenhæng bliver verdenens tendenser opdelt i flere store ”Megatrends” som igen skelnes i flere små ”Makrotrends”. Der kan være talrige forbindelser og forgreningen imellem disse. Trendprognoser hjælper dog med til at erkende chancer og forudse ricisi i de moderne, svingende markedsforhold, så at virksomheder har mangfoldige reaktionsmuligheder.

Der er fire betingelser  som skal være opfyldt får at en trend bliver kaldt en ”Megatrend”.

  1. Impact: En megatrend skal have en halveringstid på mindst 30 år.
  2. Ubiquity: En megatrend skal være lokaliseret i alle livets områder, den er allestedsnærværende og forvolder signifikante udviklinger inden for forbrugsadfærd og økonomi.
  3. Universalitet: En megatrend skal haven en grundlæggende global karakter, som samtidig kan udvikle sig med forskellige hastigheder i bestemmte regioner.
  4. Robusthed: En megatrend kan også tåle miderlige hindringer uden et tab i udviklingen.

 

Intelligente produkter, Infrastruktur og universel intelligens

I den moderne verden er og øges indflydelsen af den digitale intelligens stadigt. Derfor er det muligt, at brugr et omfattende netværksarbejde over internettet. Maskiners og apparaters effektivitet øges, de bliver udviklet til intelligente genstande som kan gøre hvores daglig dag nemmere. Analysen af ”Big Data” får i stigende grad en højere vægtning i denne sammenhæng.

Konnektivitet

Den nye organisering af menneskerne i et netværk udvikler en øget betydning. En nyfundet åbenhed af virksomhederne og den administrativ struktur over for offentligheden prioriteres. Fordringen om transparens indtager  en stor rolle som drivkraft.

Lær af naturen

Naturlige strukturer og processer bliver brugt som innovation for sociale og tekniske innovationer. En fusion af natur og teknik udvikler en større betydning. Forskere indenfor biovidenskaben, som leverer den rigtige basisviden, indtager en essentiell rolle i dette område. Disse nye overvejelser medfører en svækkelse af faglige rammer.

Mobilitet

Livet og vores økonomi er kendetegnet af en stadig stigende mobilitet og acceleration. Mobilitet betyder for samfundet mere fleksibilitet, mere forandring og større transformeringspotentialer. Bilen som vi kender fra idag udvikles. Der skaffes stadig nye teknologier som kan opnå en hel ny form af mobilitet.

Neo-Økologi

På grund af globaliseringen, klimaændringer og ressourceknapheden udvikles en hel ny og stærk bevidsthed for miljøet. Samfundet tænker og lever mere bæredygtig. Økonomi, økologi og socialt engagement blandes i fremtiden og udivkler således et grundlagde for vækst. I dette sammenhæng er ikke kun de klassiske ”grønne” temaer vigtige, men også konsekvenserne af de egne handlinger.

Shy Tec

Høj teknologiske metoder og løsninger integreres mere i vores daglige liv og bliver således til normalitet. I stedet for komplicerede Produkter skal styringen forgå ved hjælp af intuitive og interaktive overflader. Små komponenter bygget af forbedrede materialer, trådløs datatransmission og fleksible elektroniske produkter skal gøre det muligt.

Teknologiske gennembrud

Den teknologiske verden er præget af hastig forandring. Nye produkter konkurrerer med hindanden med hensyn til ydeevne og mangfoldighed af anvendelsesområder. Dette indeholder store potentialer og ricisi for virksomheder. Barrierer for indtrængen i et markede kan let blive overvundet med hjælp af nye teknologier. Markedsforholdet bliver således mere åben for fluktuationer.

Urbanisering

Mere end halvdelen af verdens befolking lever i byer og  flytnig fra landdistrikter til byer øges stadig. På grundlag af forskellige  økonomiske og demografiske trends i forskellige lande, har urbaniseringen divergerende strukturer. Fremtides by vil ikke kun være mere mangfoldig, med har en bedere netværksinfrastuktur, en højere livsstandard og vil være”grønnerere”, men også forholdet mellem befolkningen og byen forandrer sig.

Energi- & Ressourceknaphed

Befolknings- og økonomisk vækst forvolder en enorm vækst i verdensforbruget af energie, vand og andere ressourcer. Med en samtidig knaphed af fossiler ressourcer indtager vedvarende energier, energi effektivitet og decentrale energisystemer en central position for fremtiden. Fossile brændstoffer vil i de næste år stadig spille en rolle i vores energiforsygning, efterhånden vil de dog blive afløst af nye teknologier.

Videnskultur

Stigende muligheder i anvendelsen af digitale medier skaffer en lettere adgang til en voksende mængde af viden. Viden bliver i den kommende ”War of Talents”, rekrutteringen af kvalificerede medarbejder, til den vigtigste ressource. Hjørnesten for en god fremtid er uddannelsen.