Corporate Entrepreneurship

Virksomhedskultur og innovative entreprenører

I en tid præget af frie markeder og globalisering skal virksomhederne hævde sig på markedet i et komplekst og stærkt konkurrenceorienteret miljø. Der er ikke langt fra kommerciel succes til ditto fiasko. Det kan konstateres, at de virksomheder, der agerer med succes i et turbulent virksomhedsunivers, også netop er den slags virksomheder, der har forbedret deres organisations effektivitet ved at integrere en bæredygtig praksis.

Entreprenør og iværksætteri sættes for det meste i forbindelse med små opstartsvirksomheder. Disse unge og frem for alt fleksible virksomheder er kendetegnet ved, at de spotter og udnytter kommercielle muligheder på markedet i kraft af deres innovative adfærd, der også indebærer viljen til at tage risici. Ved større virksomheder, der allerede er etableret på markedet, kan de processer, hierarkiske strukturer og rutiner, der er opbygget i årenes løb, gøre, at virksomhederne bliver sløve i optrækket. For disse virksomheder består udfordringen i at genopfinde deres oprindelige initiativrigdom. Entreprenørskab i allerede eksisterende virksomheder beskrives med prædikatet ”corporate entrepreneurship”.

Corporate entrepreneurship omfatter, således som det ofte antages, ikke kun etablering af spinoff-virksomheder (corporate venturing), men også innovative aktiviteter såsom udvikling af nye produkter, tjenesteydelser og teknologier eller forbedring af processer og strukturer inden for en virksomhed. Det er af afgørende betydning, at en sådan iværksætterånd gennemsyrer hele virksomheden, dvs. besjæler alle medarbejderne uafhængigt af deres position i virksomheden. Entreprenørskabet skal være forankret i virksomheden. Hertil er det påkrævet med en virksomhedskultur, der fremmer innovativt entreprenørskab.

Hvilke fordele indebærer det så nu for virksomheder at være stærkt orienteret mod entreprenørskab? Disse virksomheder evner ikke kun at sondere nye muligheder og følge op på disse samt generere kommerciel succes, men er især i stand til at opnå bæredygtige konkurrencefordele.

Hos FURGY CLEAN Innovation er det vores mål at udvikle et værktøj til at måle en virksomheds potentiale til corporate entrepreneurship inden for området vedvarende energi. De enkelte virksomheder får en analyse af udviklingstadiet.

Undersøgelse: Corporate entrepreneurship i branchen for clean energy

Fachhochschule Kiel og Forschungs- und Entwicklungszentrum der Fachhochschule Kiel (FuE-Yentrum FH Kiel GmbH) gennemfører en videnskabelig undersøgelse af emnet corporate entrepreneurship indenfor branchen for clean energy.

Undersøgelsens mål er at identificere virksomhedinterne succeskriterier og på dette grundlagde give effektive og lovende vejledninger for virksomheder. Leverandører, producenter og tjenesteydere, der arbejder inden for branchen for clean energy og Interrag-5a-programregionen står i fokus.

Virksomhedlederne blev bedt om en vurdering af deres virksomheder på forskellige områder. Med dette formål besvares spørgsmål med hensyn til virksomhedernes struktur, processer og virksomhedsaktiviteter. Fortsat undersøges virksomhedens orientering i forhold til miljø og økologiske aktiviteter. I den aktuelle analyse beskrives status qou for hvert aktivitetsområde i virksomheden ift. branchen. Ud fra analysen gives anbefalinger til fremtidige aktiviteter.