Regionen

3.6 millioner mennesker bor i programregionen

On the German side the program region includes the districts of Nordfriesland, Ostholstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde and Schleswig-Flensburg as well as the cities of Flensburg, Kiel, Lübeck and Neumünster. On the Danish side the project covers the Region Syddanmark and the Region Sjælland.

Der bor ca. 3,6 mio. mennesker i programregionen.

furgy_region

Den vestlige del af programområdet – også kaldet Jyllandsruten – er den traditionelle trafik- og handelsakse mellem Tyskland hhv. Schleswig-Holstein og Danmark. Den østlige del af programområdet – den såkaldte Femernrute – er den korteste forbindelse mellem Hamburg og København/Sydsverige. Med realiseringen af Femernbælt-forbindelsen vil afstanden mellem Tyskland og Danmark blive endnu kortere og landene knyttes endnu tættere sammen.

Programregionen er dannet ved at sammenlægge to hidtil separate programregioner og inkludere både landlige områder og bymæssige centre.

Ser man på areal og indbyggertal, kan forskellen mellem regionerne, kommunerne, kredsene og byerne i Interreg Deutschland-Danmark ved første øjekast virke stor. Men ved nærmere eftersyn har områderne både geografisk og demografisk en hel del til fælles.

Programregionen rummer en række potentialer og udviklingsmuligheder. For Interreg-projekterne gælder det om at udnytte netop disse forskelle og ligheder for derigennem at udvikle og styrke den dansk-tyske region.

Andelen af vedvarende energi i energisystemet er allerede stor i programregionen. Den stigende andel tyder på at den blotte produktion af vedvarende energi teknisk er løst. Det næste trin er dermed at sætte fokus på systemintegrationen. I denne forbindelse findes allerede pilot-løsninger på begge sider af grænsen.

Danmark og Tyskland har deres respektive styrke på forskellige områder, som pga. det grænseoverskridende samarbejde mellem regioner, virksomheder og videninstitutioner giver en række fordele. Det grænseoverskridende samarbejde er vigtigt for at understøtte programregionens mange små og mellemstore virksomheder, som ikke kan få tilført samme viden og innovationsstøtte uden at samarbejde. Ved hjælp af samarbejdet kan der laves synergier og identificeres tværfaglige emner af fælles interesse og til fordele for alle.