Teknologisk afgrænsning

Innovation, små og mellemstore virksomheder, energi

Projektet vil bidrage i de tre prioriterede områder af EU-strategien for Østersøområdet: Innovation, SMV’er og Energi. Målet med implementeringen af ​​et pålideligt energimarked i Østersøregionen indeholder blandt andet emner som: Vedvarende energi, systemintegration og energieffektivitet.

På området for innovation, understreger EU strategipapiret muligheden for at etablere klynger i regionen, med henblik på at identificere og fremme regionale styrkepositioner. Ved at fokusere på innovation, vil især den bæredygtig vækstsektorer blive fremmet. De nyskabelser inden for ren energi, som er centralt for projektet, tager også dette rationale. Derfor vil projektet for eksempel reducere barrierer inden for innovation under hensyntagen til patentområdet også.

Det nye projekt koncept “Cross Border Clean Energy Cluster” er baseret på Interreg 4A-projektet “FURGY – Future Renewable Energy“. Projektet bygger på den vellykkede etablering af en international teknologi-region med fokus på ​​vedvarende ressourcer og det grænseoverskridende samarbejde mellem regionale virksomheder og forskningsinstitutioner.

Mens FURGY Interreg 4A-projektet var fokuseret på hovedsageligt produktionen af ​​fremtidens vedvarende energi, har det nye INTERREG 5A-projekt en mere bred fokus på innovation og eksport inden for energi og tilknyttede virksomheder. Derfor er de fire hovedområder følgende: