Intelligente energisystemer

Omkostningseffektiv, bæredygtig og pålidelig

Et intelligent energisystem er et omkostningseffektivt, bæredygtigt og sikkert energisystem, hvor produktionen af vedvarende energi, infrastruktur og forbruget er integreret og koordineret gennem energitjenester, aktive brugere og støtteteknologier.

Den danske og tyske dagsorden for klima- og energiområdet er et meget ambitiøst sigte mod et rent energi-system i 2050. Dette arbejde er ikke let, og ny teknologi, arkitektur, markeder, interessenter og forretningsmodeller skal udvikles, herunder hører ændringer i reguleringen af ​​energisystemer og skattesystemer, som ikke bare tillader men også støtter nye forretningsmodeller og nye forbrugsmønstre.

Ovenstående ambition kan kun opnås på en bæredygtig måde, gennem kombination af energieffektivitet, integration af forskellige energi infrastrukturer (el, gas, opvarmning og køling), fleksibelt energiforbrug i bygninger, industri og transport, samt smart systemdrift.

Overgangen af ​​energisystemer kræver nytænkning af energiledelse og den måde vi bruger energien på. Det er vigtigt, at det overordnede layout og løsninger til fremtidens intelligente energisystem, er omkostningseffektive og ikke mindst socialt acceptabelt og gennemførligt.