Grøn energiproduktion

Vedvarende energi som en bæredygtig energikilde

Grøn energi, som også kaldes vedvarende energi, produceres af vedvarende energikilder og ikke fossilt brændstof eller kul.

Vores civilisation er tvunget til at forske i og udvikle alternative energikilder. Med den nuværende stigning i brug af ​​fossile brændstoffer, vil det føre til en energikrise allerede i dette århundrede. For at overleve energikrisen må mange virksomheder i energibranchen, opfinde nye måder at udvinde energi fra vedvarende energikilder.

De fem mest almindelige teknologier er vindkraft, vandkraft, solenergi, geotermisk energi og bioenergi. I Tyskland og Danmark er det primært vind-, sol- og bioenergi, der er mest interessant og de to lande har arbejdet på disse teknologier i en del år nu. Derfor er der opstået flere foreninger, interessegrupper og andre interesseorganisationer, og alle disse arbejder med erhvervsfremme, innovation og klynge-ledelse for at fremme dette arbejde.

Dette projekt vil derfor forsøge at støtte alle de eksisterende interessegrupper som f.eks. paraply-organisationer for Clean Energy forretning, med fokus på innovations samarbejde og eksport.