Energieffektivitet

“Den billigste energi er den energi, som vi slet ikke forbruger”

Som Jørgen Mads Clausen på den seneste klimakonference på Alsion i Sønderborg udtalte sig: “Den billigste energi er den energi, som vi slet ikke forbruger”. Dette er blevet en slags mantra for dette fokusområde.

Det handler om at spare på energien, udnytte den eksisterende energi på den mest effektive måde, bruge den grønne energi, mens der er masser tilstede af det (fx når vindmøllerne producerer meget strøm), men det handler også om at udvikle systemer, løsninger og produkter, der hæve effektiviteten af den grønne energi.

At energieffektivisere er nok ​​den nemmeste og omkostningseffektiveste måde at bekæmpe klimaændringerne på og samtidig forbedre konkurrenceevnen for vores virksomheder, samt reducere energiomkostningerne for forbrugerne. Dette projekt arbejder sammen med universiteter, virksomheder og forskningslaboratorier for at forbedre innovation i bred forstand, at fremme og støtte udviklingen af ​​nye energieffektive teknologier og samtidig øge effektiviteten i de nuværende teknologier på markedet.

Ved at bruge energien mere effektivt, kan vi sænke energiregningen, reducere afhængigheden af ​​eksterne leverandører af f.eks. Olie, kul og gas, samt hjælpe med at beskytte miljøet. Energieffektiviteten skal øges i alle faser af energikæden, fra generering til det endelige forbrug. Samtidig skal fordelene ved energieffektivisering opveje omkostningerne til f.eks. renoveringer, ombygning osv.

EU-foranstaltninger fokusere derfor på sektorer hvor potentialet for besparelser er størst, såsom i bygninger. Målene for energieffektivisering for 2020 og 2030 er sat til 20% besparelse som energimål i 2020, i forhold til det forventede energiforbrug i 2020. Dette svarer nogenlunde til at slukke 400 kraftværker. På et EU-topmødet i oktober 2014 blev EU-landene enige om nye energieffektivitets mål på 27% eller mere, i 2030. Europa-Kommissionen havde foreslået 30% i sin energieffektivitet meddelelse.