Projektpartnere

Hvem er med i projektet?

Her er en oversigt over de partnere, som indgår i projektet og forestår de services, som kan hjælpe dig på din innovationsrejse. Disse partnere er de centrale aktører i FURGY CLEAN Innovation og giver delvis støtte til finansieringen af projektet, så du kan få det fulde udnytte af projektets aktiviteter, helt gratis.

 

IHK Schleswig-Holstein

Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein

Industrie- und Handelskammer Flensburg (IHK Flensburg) arbejder sammen med IHK Kiel og IHK Lübeck for at styrke og videreudvikle samarbejdet i grænseområdet gennem etableringen af grænseoverskridende netværker mellem industri, videnskab, regeringen og institutioner i den dansk-tyske region.

WTSH_Logo_DE_normal_Rot-Blau_CMYK

Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH

WTSH er det centrale selskab for forretningsudvikling og teknologioverførsel i Slesvig-Holsten. Som en ”one-stop-agentur” bliver der stillet kompetent service til rådigheden for iværksættere. WTSH hjælper med at implementere innovationer og adgang til interessante markeder.

FuE Gesellschaft

Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH

Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH (FuE-Zentrum Kiel GmbH) er et uafhængig selskab. Formålet er at overføre teknologi mellem videnskab og industri.

Fachhochschule Kiel

Fachhochschule Kiel (Kiel University of Applied Sciences)

Med mere end 7.400 studerende er Fachhochschule Kiel (FH Kiel) det største universitet i Slesvig-Holsten. Der udbydes omkring 30 bachelor- og kandidatuddannelser, supplerende grader og videreuddannelser på områderne af datalogi og elektroteknik, maskinteknik, medier, socialt arbejde, sundhed og økonomi.

CLEAN        vaekstforum_rgb

CLEAN

CLEAN er Danmarks førende klyngeorganisation med mere end 180 medlemmer fra hele cleantech sektoren. CLEAN er en politisk og teknologisk neutral platform, hvor danske og udenlandske virksomheder, videninstitutioner og offentlige organisationer deler viden og indgår i partnerskaber. Det sker på tværs af industrielle sektorer og på tværs af virksomheder og offentlige organisationer.

URS_blå+kort_150ppi        vaekstforum_rgb

UdviklingsRåd Sønderjylland

Udviklingsråd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab med målet at udvikle og fremme klynger, rammebetingelser og relationer i Sønderjylland. I denne sammenhæng er URS et forum for samarbejde mellem private og offentlige aktører, hvor partnere i fælleskab arbejder på at sikre en dynamisk udvikling i for eksempel bo-, uddannelses- og arbejdssituationen i Sønderjylland.

Kalundborg Forsyning

Kalundborg Forsyning A/S

Kalundborg Forsyning A/S er et kommunalt ejet aktieselskab, som blev dannet i januar 2009. Selskabet beskæftiger sig med energioptimering og innovative energiprojekter i tæt samarbejde med andre virksomheder og forbrugere lokalt.