Projektet

FURGY CLEAN Innovation

Projektets formål er at fremme udviklingen af innovationsaktiviteter inden for Clean Energy. Dette vil føre til en bæredygtig styrkelse af virksomhederne i programregionen.

Målet vil nås gennem etablering af en grænseoverskridende klyngeledelse. Vi udvikler et dynamisk netværk for vidensdeling og innovation, som intensiverer relationerne over grænsen og opbygger bæredygtige organisationsstrukturer.

FURGY CLEAN Innovation får støtte fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU) gennem Interreg 5a programmet over en periode på fire år. Projektpartnere er IHK Schleswig-Holstein, CLEAN, Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH, Fachhochschule Kiel, UdviklingsRåd Sønderjylland, Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH) og Kalundborg Forsyning. Alle organisationer har styrker på hver deres områder. De danske projekt partnere CLEAN og UdviklingsRåd Sønderjylland får derudover finansiel tilskud fra syddansk vækstforum.

Vi hjælper virksomhederne i programregionen med forskellige services, som bliver udviklet i samarbejde med en række aktører. Dette giver både private virksomheder, forskningsinstitutter og offentlige myndigheder adgang til en meget stor pulje af viden, som ikke kunne være muligt i små netværk eller bilaterale samarbejder.

I programregionen er sket meget inden for energi. Der er stadig et stort innovationspotentiale. Dette er især inden for energiproduktion, energieffektivitet, intelligente energisystemer og energilagring. Små og mellemstore virksomheder er udfordret på at opretholde deres konkurrencedygtighede. Vores viden og erfaringer vil bringes i spil for at styrke samarbejdet mellem SMV’er på tværs af grænsen og værdikæder inden for Clean Energy. FURGY CLEAN Innovation vil hjælpe små og mellemstore virksomheder til at bedre kunne tilpasse sig teknologi- og markedsændringer gennem innovation.

Vi er et unikt samarbejde for viden- og teknologioverførsel og vi gør en afgørende forskel for at booste innovationsdynamikken i programregionen.

2018 Folder_furgy_dk_BildProjektfolder på dansk